• Polityka bezpieczeństwa

 1. Wszelkie dane i informacje przedstawione na witrynie internetowej firmy Tholus Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „mibio.pl” mają na celu umożliwienie ogólnej orientacji Użytkowników. Właściciel portalu nie bierze odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie wynikające z wykorzystania informacji lub danych znajdujących się w portalu.
 2. Przestrzegamy prawa do ochrony danych osobowych i prywatności. Osoby odwiedzające nasz sklep informujemy, że dane z formularza rejestracyjnego i innych formularzy przechowujemy przez czas niezbędny do obsługi zarejestrowanych użytkowników. Z chwilą wyrejestrowania z serwisu dane Użytkownika zostają usunięte z systemu.
 3. Nasz portal używa mechanizmu „cookies”, tzn. plików zapisywanych na komputerze internauty. Informacje, które gromadzimy na podstawie zapisów serwera www (logi systemowe tzn. informacje pozwalające ustalić, skąd nastąpiło połączenie) zbierane są w celach statystycznych. Tak zbierane informacje są wykorzystywane w sposób nienaruszający prawa do prywatności.
 4. Udostępnione dane osobowe rejestrujemy na obsługującym nas serwerze. Wykorzystujemy gromadzone dane wyłącznie do celów zgodnych z regulaminem sklepu i nie udostępniamy, nie wypożyczamy i nie sprzedajemy danych osobowych bez Państwa wiedzy i zgody.
 5. Zobowiązujemy się do ścisłego przestrzegania ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych z późn. zm., oraz ustawy z 18.07.2002 z późn. zm. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzenia RODO.
 6. Wprowadzone dane osobowe mogą zostać przez Użytkownika w każdej chwili usunięte, zaktualizowane lub zmienione. Mogą Państwo w każdej chwili wyrejestrować się z naszej bazy danych i zrezygnować z kontaktu z naszym portalem. Po rezygnacji wszystkie dane osobowe usuwamy niezwłocznie.
 7. Wykorzystujemy technologię e-mail do przesyłania dokumentów, informacji o nowościach w sklepie i powiadomień związanych ze świadczonymi przez nas oraz naszych partnerów usługami. Wykorzystujemy wyłącznie adresy podane dobrowolnie przez Klientów i użytkowników internetu. Korespondencję elektroniczną zawierającą dane osobowe i adres e-mail wykorzystujemy wyłącznie do prowadzenia spraw związanych z prowadzeniem sklepu oraz kontaktem z użytkownikami, którzy zarejestrowali się w serwisie.
 8. Aby uwiarygodnić posiadane dane stosujemy dwustopniową rejestrację, uwzględniającą potwierdzenie adresu e-mail poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w potwierdzającym e-mailu.
 9. Mibio.pl zawiera linki do innych stron w internecie. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ochronę Państwa danych na tych stronach, jak i za treść, kompletność i aktualność informacji oraz danych umieszczonych na nich.
 10. Korzystając z naszego sklepu wyrażają Państwo akceptację dla naszej polityki bezpieczeństwa i polityki prywatności. Jeśli nie zgadzają się Państwo z powyżej wymienionymi dokumentami, prosimy nie korzystać ze sklepu naszej firmy.
 11. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące powyższych zagadnień, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem e-mail: kontakt@mibio.pl
 12. Zawartość strony nubio.pl jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie treści w całości lub częściach, jak również kopiowanie grafik i materiałów audio oraz audio-wideo wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela portalu.
 13. Zarówno nasza działalność jak i działalność użytkowników portalu podlega polskiemu prawu, a miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy Tholus Investments sp. z o.o.